Näitused

Praegu avatud näitused:


Püsinäitus "Harju elu"

17.01.2019-5.05.2019 "Mööbel tuli külla"

Eelolevad näitused:

Rändnäitused*:


"Kaitseliidu Harju Malev 100"  - Harjumaa Muuseumis eksponeeritud 18.01-14.05.2018

 

Lõppenud näitused*:

"Harjumaa rahvariided läbi aja"    - Harjumaa Muuseumis eksponeeritud 18.05-31.12.2018

"Kirik keset küla. 500 aastat reformatsioonist" - Harjumaa Muuseumis eksponeeritud 20.05.2017-6.01.2018


* Mitmete Harjumaa Muuseumis toimunud näituste infostende on võimalik ka mujal üles panna. Ka ilma Harjumaa Muuseumis eksponeeritud täieliku esemete kollektsiooniga (osade näituste puhul on pakkuda vaid stendid, osadel ka mõned esemed) ülevaatlikult teemat hõlmavad näitused on loetletud rändnäituste all.  Lisaks eelmainitule on võimalik laenutada ka teiste lõppenud omanäituste infostende, kuid antud näitused ei pruugi ilma kaasaskäivate esemeteta piisavalt komplekssed olla.  Huvi korral võtta ühendust muuseum@hmk.ee.