1926. aasta november

Keilas, 7. novembril 1926

Laupäeval 30. oktoobril tõi minu vend Jaan oma poja Heino, kes veebruarikuus juba seitsmeaastaseks saab, meile õppima. Poiss harjus siin õige kergesti ära; esimesel päeval üksnes olid silmad mõnikord vesised, kui ta kodu peale mõtles.

Pühapäeval 31. oktoobril ristisin Joa külas ühe lapse. Jaan oli minuga kaasas. Sõitsime saaniga. Õhtul kella 8 paiku jõudsime koju. Bohl ja Greenbergid olid meil õhtusöögil. Minul oli rikutud tuju, sest päeval kirikust jala kojutulekul sõitis vastu üks reetäis joodikuid, kes mind eesnimepidi hüüdma hakkasid ja ei tea, mis veel tagant järele mulle karjusid.

Teisipäeval 2. novembril ja reedel 5. novembril olin Tallinna Õpetajate seminaris usuõpetust andmas. Kogudusetöö kõrval ei suuda aga enam neid tunde anda, ei rahulda ka mind mu töö algkoolis, kus distsipliini sagedasti ei ole. Ma teatasin reedel direktor Kurs´ile, et jõulust oma ameti seminaris maha panen. Seminari palk – 8202 marka kuus (perekonnaabiraha saan ikkagi) – oli küll hea lisateenistus minu perekonna kasuks; ka maksetakse seal veel lisapalkasid, nõnda et kunni 1. novembrini üldse olen saanud augusti kuu eest 8202 m., septembri eest 8202 m., oktoobri eest 8202 m. ja lisapalka aug. ja oktoobri eest kokku 8202 m., seega kokku 32, 808 m. (selle hulgas perekonnaabiraha iga kuu 2400 marka). Aga 12 tundi nädalas ette valmistada ja veel anda seal, kus alati noored tulevased õpetajad on pealt kuulamas, ei ole mitte kerge – ma tunnen, et täiesti ennast olen töötamisega ära väsitanud. Ei ole ka mitte kerge siit pimedatel talvehommikutel Tallinna sõitma hakata: öösel enne sõitu ei saa ma harilikult peaaegu sugugi mitte magada; kell 5 pean üles tõusma ja juba ½ 6 hakkama vaksalisse kõmpima. Nüüd leeriajal on ka nõnda, et Tallinnast õhtul kell 5 Keila jõudes veel 2 leeritundi pean.

Täna käisin Rannamõisas järjekordset jumalateenistust pidamas. Mõni päev on nüüd tugev sula olnud; juba eila oli saanitee otsas, täna kadus lumi peaaegu täiesti. Sõitsin vankriga. Õhtul kella 7 paiku jõudsin tagasi – oli väga pime. Üksnes mõnes kohas kraavis peatuma jäänud lumi valgustas natuke teed. Ilm oli pealegi udune.

Kui vähe mul aega on, seda näitab juba see, et ma enam siia kirjutatagi ei ole saanud 1 ½ nädala kestusel.

Keilas, 13. novembril 1926

Jällegi on peaaegu nädal möödunud. Ma olen nagu ülestõmmatud masin, kes teeb oma tööd, ilma et järele jääks niisugust aega, kus oleks võimalik ka siia kirjutada. Neljapäeval lõpetasin ma leeri; reede hommikul töötas köster minu asemel, sest ma ise olin ju Tallinnas. Reedel käis ka Hilda Tallinnas. Mina sõitsin hommikul kell 6, 22 Keilast välja, Hilda kella 8 paiku. Kui ma vaksalisse läksin, oli kottpime; ka oli paks udu; elektri taskulaternaga valgustasin teed. Kuna läinud pühapäeval veel natuke oli lund, siis kadus see lumi nädala jooksul täielikult; oli ju mõni päev +8°R.

„Eesti Kiriku“ N°45 ilmus minu kirjutus „Õpetaja Siegfried Schultzi mälestuseks + 27. augustil 1926“. Schultz oli Leib´i praeguse perenaise poeg ja käis ühes meiega Tartu ülikoolis. Üks enamlane tappis ta 27. aug. 1926 Siberis „põlgusest vaimulikke vastu“ ära. Schultz lask saatis omakstele Eestisse selle kohta õige pika kirja. Selle kirja andis Leib minu kätte ja kirja põhjal seadsin ma kokku tapmise ja matmise kirjelduse. Õudne on see tapmise lugu!

Piiskop Oskar Palsa, kellega mul Oudova pärast oli kirjulik tutvus, suri 29. oktoobril s. a. Gatschinas. Ei saanudki mulle võimalikuks temaga isiklikult kokku puutuda. Palsa oli 63 aastat vana.

Proua Villa on tiisikusse haigeks jäänud. Ta on juba kuu aega haigemajas olnud ja viiakse Nõmme sanatooriumi.

                                                                                                                             ***

Võõrasemad on lume alt välja tulnud ja õitsevad edasi.

Keilas, 16. novembril 1926

Pühapäeval 14. novembril oli leerilaste püha ja läks ära 1000 laululehte. Õhtul olin Hilda ja Alidega Bohl´ide juures. Bohl´id olid sea tappa lasknud ja tegid sel puhul hea õhtusöögi. Oli seal hea olla nagu harilikult. Bohl´ide paar, ilma lasteta inimesed (tütar on neil olnud, kuid surnud) on väga lahked võõraste vastu.

Täna käisin jällegi Tallinnas. Sain ka novembrikuu eest palga 8202 marka kätte. Laste Rõõmus“ N°11 on minu jutt „Jäär“ sees, septembrikuus oli „Sõit sea seljas“. „Jäär“ ootas aasta otsa järge. „Karjamuska“ on ka juba aasta otsa toimetuses olnud ja seni ilmumata.

Tallinnas käisin Sternfeldtide juures vannis ja sõin seal lõunat. Lõunal oli ka haridusminister Jaan Lattik.

Keilas, 27. novembril 1926

Jälle on 1 ½ nädalat möödunud. Koolitöö võtab kõik mu vaba aja ära. Kogudusetööd on isegi palju teha, nüüd veel koolitundide ettevalmistamine. Ei ole see kõik sugugi mitte kerge. Nüüd on päevad nõnda lühikesed, et pimedas juba Tallinna jõuan. Hea on, et ei ole veel talve ühes tema hangedega. Et aga tee porisevõitu on, siis on mind viimased korrad vankriga hommikutel Keila viidud. On praegu õige soe sügis. Lilled, mis lume alt peasid, õitsevad edasi.

Reedel s. o. eila oli mul demonstratsiooni tund seminari harjutuskooli esimeses klassis. Direktori pealt kuulamas ei olnud, olid vaid tulevased õpetajad. Tund läks hästi korda. Olen nüüd alati Leib´i seebivabrikus lõunat söönud, kui Tallinnas käin.

Keilas, 28. novembril 1926

Täna on esimene Kristuse tulemise püha. Kirik oli võrdlemisi rahvast üsna täis, kuigi homme Keilas laat tuleb. Kell 7 õhtul sain alles koju, sest kirikunõukogu esimehe Elling´u ainus, 12. aastane tütar oli matta ja mind kutsuti ka matusesöögile. Matustel oli peaaegu terve Keila vennaste kogudus, ka üks Nissi vend oli. Hilda laskis mind reedel surnu jaoks osta 2 hortensiat, mida ta ise selsamal õhtul leinamajasse sisse viis, kui vaksalist koju sõitsin. Hortensiaid saab nüüd osta 100 marka õis; ma ostsin 2 üheõielist hortensiat kahes potis 200 marga eest. Suuremat sõprust meil nõukogu esimehega ei ole, aga nõnda sai ometi „ametlik“ kohustuski täidetud. Ma matsin surnu täna ka eramatuses ilma rahata. Laululehed olid trükitud, kus peal oli surnu pilt, mille jällegi mina olin ilma rahata teinud paari aasta eest.