Rahvarõivaste valmistamise kursus Harjumaa Muuseumis*

Koolituse eesmärk: Rahvarõivatraditsiooni alalhoidmine ja jätkamine. Oma paikkonna rahvarõivaste ajaloo tundmaõppimine ja rahvarõiva üksik-esemete valmistamisvõtete omandamine. Kursus toetab "Tekstiilkäsitööline, tase 5" Rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumise kutse taotlemist ning vastab nimetatud kutsestandardi kompetentsile B.2.11 Rahvarõivaste valmistamine.

Õpiväljundid, koolituse läbinu:

·         tunneb oma paikkonna rahvarõivaste eripärasid

·         oskab otsida teavet rahvarõivaste kohta

·         oskab koostada originaaleseme kirjelduse ja tööjoonise, määrata tehnoloogilised töövõtted, mõõdud, materjalid, värvitoonid

·         oskab rahvarõivakomplekti valmistamiseks vajalikke töövõtteid

Eeltingimused kursustel osalemiseks puuduvad, kuid soovituslik on eelnev kokkupuude rahvarõivaste ja käsitööga.

Õppekava maht: 360 akadeemilist tundi auditoorset tööd, u 300h iseseisvat tööd

Õppeaeg: 2 aastat – september 2019 – juuni 2021
Esimesel õppeaastal planeeritud toimumisajad: 14.-15.09, 5.-6.10, 16.-17.11, 14.-15.12, 25.-26.01, 8.-9.02, 7.-8.03, 25.-26.04 ja 9.-10.05 - võivad muutuda.

Õppekava kokkuvõte:

·         töö muuseumis originaalesemete ja arhiividega

·         rahvarõivastele spetsiifiliste lõigete tegemise õppimine

·         rahvarõivakostüümi valmistamiseks vajalike tehnikate õppimine: erinevad võtted vööde ja paelte tegemiseks, tikandid jne

·         rahvarõivakostüümi juurde kuuluvate esemete valmistamine

·         loengud erinevate paikkondade rahvarõivastest

·         uurimustöö vormistamine: omavalmistatud rahvarõivakostüümi allikate ja tegemise kirjeldus, sh tehnilised võtted, töö käik, joonised ja materjalide proovid

Õppetöö vorm: loengud, seminarid, rühmatöö erinevate tehnikate ja võtete õppimisel, individuaaltunnid, iseseisev töö (praktiline töö toimub vajadusel kahes grupis)

Koolitajate kvalifikatsioon: vastavalt teemale ajaloolase või etnoloogi, rõivakonstruktori, käsitöömeistri või käsitööõpetaja kvalifikatsioon, praktiline töökogemus õpetatavas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus

Õpetajad: Silja Nõu, Maret Lehis, Lembe Maria Sihvre, Vilve Jürisson, lisaks külalisõpetajad.

Lõpetamise tingimus: koolitus loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja lõputöö esitlust, milleks on oma valmistatud rahvarõivakostüüm koos lisanditega ja kirjalik muuseumimaterjalidel põhinev lõputöö.

Hindamiskriteeriumid: rahvarõivakostüüm on valmistatud museaalide (või museaaliga võrdsustava ajaloolise väärtusega, kuid erakogus asuva eseme) järgi ja sobib kostüümi kandjale

Lõpetamisel antav dokument: koolituse läbimisel ja lõpetamise tingimuste täitmisel antakse osalejale Harjumaa Muuseumi poolt tunnistus koolituse läbimise kohta. 

 

Grupi suurus: 15-25 inimest

Toimumiskoht: Harjumaa Muuseumi pärandkultuuri õppeklass - Linnuse 9, Keila

Osalustasu

Registreerumine: saata e-kiri aadressile rahvaroivas@hmk.ee. Lõplikult kinnitatakse koht grupis peale koolituslepingu sõlmimist ning esimese semestri koolitusraha tasumist.
Registreerumistähtaeg 20.08.2019, kui grupp enne täis ei saa.

 

* Õppekava koostamisel on toetutud Rahvakultuuri Keskuse õppekavale "Rahvarõivaste valmistajate kool Eesti Rahva Muuseumis".