Näitust saab uudistada 24.09 – 18.12.2020 Narva Muuseumi linnusetorni 5. korrusel ning alatest 14.01 – 5.09.2021 ka Harjumaa Muuseumis.


Näitus Universitas vasallorum tutvustab Harju-Viru vasallide mitmekülgset ajalugu alates rüütelkonna tekkimisest Taani ajal kuni orduaja viimase sajandini, hõlmates korporatsiooni tekkelugu, vasallide elukorraldust, nende ühiskondlikku rolli ja kultuuri.