Näitust saab uudistada 24.09 – 07.03.2020 Narva Muuseumi linnusetorni 5. korrusel ning alatest 08.04 – 10.10.2021 ka Harjumaa Muuseumis.


Näitus Universitas vasallorum tutvustab Harju-Viru vasallide mitmekülgset ajalugu alates rüütelkonna tekkimisest Taani ajal kuni orduaja viimase sajandini, hõlmates korporatsiooni tekkelugu, vasallide elukorraldust, nende ühiskondlikku rolli ja kultuuri.